Priser

Nybesök - 3000 kr

Nybesöksprover - 3000 kr

Totalt nybesök - 6000 kr

Återbesök - 2000 kr

Återbesöksprover - 1000 kr

Totalt återbesök - 3000 kr

Kontrollprovtagning vid  läkemedelsbehandling - 400 kr

 

 

Läs dom vanligaste frågorna vi får