top of page

Om vården

Ameliekliniken är en privatklinik. Det innebär att ersättning för läkarbesök och provtagning inte bekostas av skattemedel. Istället täcks våra driftskostnader av privata donationer och patientavgifter. Som patient betalar du därför för varje besök och för nödvändig  provtagning. 

 

Innan du kan skrivas in som patient hos oss genomgår du en omfattande utredning för att säkerställa att dina symptom sannolikt beror på en post-viral sjukdom. Du börjar med att besvara en enkät där du får beskriva dina symptom, din sjukhistoria och tidigare behandlingar. Sedan följer en omfattande blodprovstagning där vi genom kring 50 olika analyser försöker att identifiera eventuellt andra sjukdomar än post-virala, samt att klassificera just din sjukdoms karaktär och identifiera behandlingsbara avvikelser.

 

Vår behandlingsmodell skiljer sig från den vanliga vården. Vi som arbetar här är experter på post-virala sjukdomar. Oavsett symptom strävar vi på Ameliekliniken efter att ge en individualiserad vård och att angripa dina problem med ett biomedicinskt synsätt.  Våra resultat ligger sedan till grund för en personlig behandlingsplan. 

Din behandling och din uppföljning kommer att vara individuell och optimeras för just dig. 

 

Vårt mål är att stötta och behandla varje enskild patient på bästa möjliga sätt med en individualiserad behandlingsplan.

Läs dom vanligaste frågorna vi får

bottom of page