top of page

Om vården

Ameliekliniken är en privatklinik. Det innebär att ersättning för läkarbesök och provtagning inte bekostas av skattemedel. Istället täcks de mesta av våra driftskostnader av privata donationer och du som patient betalar själv för varje kontakt och för provtagning. Läs mer om kostnaderna nedan.

 

Innan du kan skrivas in som patient hos oss genomgår du en omfattande utredning för att säkerställa att dina symptom sannolikt beror på en para-viral sjukdom. Du börjar med att besvara en enkät där du får beskriva dina symptom, din sjukhistoria och tidigare behandlingar. Sedan följer en omfattande blodprovstagning där vi genom kring 50 olika analyser försöker att identifiera eventuellt andra sjukdomar än para-virala, samt att klassificera just din sjukdoms karaktär och identifiera behandlingsbara avvikelser.

 

Vår behandlingsmodell skiljer sig från den vanliga vården. Vi som arbetar här är experter på para-virala syndrom. Oavsett symptom strävar vi på Ameliekliniken efter att ge en individualiserad vård och att angripa dina problem med ett biomedicinskt synsätt. Vi kartlägger och analyserar symptom och vävnadsprover. Våra resultat ligger sedan till grund för en personlig behandlingsplan. Det innebär att våra konsultationer oftast är betydligt längre än ett besök på vårdcentral, och både din behandling och din uppföljning kommer sannolikt att skilja sig ifrån andra patienters.

 

Vårt mål är att stötta och behandla varje enskild patient på bästa möjliga sätt.

Läs dom vanligaste frågorna vi får

bottom of page