top of page

TROTS GODA BEHANDLINGSRESULTAT - AMELIEKLINIKEN STÄNGER

När vi startade Ameliekliniken för snart 5 år sedan var det för att visa att det finns behandlingsbara sjukdomar bakom samlingsdiagnosen myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS, nedan ME). Läkare utomlands hade då visat att individualiserad behandling kan göra livet bättre för många med samlingsdiagnosen ME. Med dessa som förebilder satsade vi på att välja ut personer som förblivit sjuka efter en infektion, s.k. postviral eller postinfektiös sjukdom.
 
Enbart 4 av 10 som sökte till oss visade sig uppfylla urvalskriterierna för behandling (dvs misstänkt postviral sjukdom). Av dessa sa 85% att de mådde bättre efter ett års behandling – många känner sig idag helt friska. Ett antal har kunnat börja arbeta och delta i familjelivet igen, samtidigt som vi inte känner till någon som blev varaktigt sämre. Det skall jämföras med traditionell behandling, där mindre än 1% av ME-patienter anses tillfriskna årligen. 
 
Kliniken har aldrig drivits i vinstsyfte. Hälften av pengarna för driften kom från patienterna själva, och resten var gåvor ifrån Amelies föräldrar. Vi har försökt att växa för att kunna fördela ut de fasta kostnaderna för lokal, sjuksköterska m.m. på ett större antal patienter, men det har varit svårt. Vi flyttade till mer centrala lokaler i just det syftet, men det gjorde ingen skillnad. När pandemin kom sågs vi plötsligt som konkurrenter om de begränsade resurserna.  Vi har hela tiden skildrats mycket negativt i media, som inte heller har berättat om de många som vi har hjälpt att bli friska.
 
Vi har försökt hjälpa så många vi har kunnat och vi är enormt tacksamma till alla som har stöttat oss! Tyvärr finns det i nuläget varken tillräckligt med personal eller finansiering, och vi måste därför stänga ner verksamheten. Ett separat brev har redan skickats ut till alla patienter. Önskar du ta del av din arkiverade journal ifrån tiden som patient hos oss så finns den att rekvirera från oss på adressen Ameliekliniken i Stockholm AB, Box 45032, 104 30 Stockholm. Du behöver underteckna och datera din begäran,  och om frågan kommer ifrån en vårdgivare behövs också ett skriftligt medgivande från dig som patient.

Åter igen, tack till alla er som har stöttat oss!

Ameliekliniken i Stockholm AB
Jonas & Mikaela

Amelie-03.jpg
OM SJUKDOMEN

Sjukdomsorsaker och vanliga symptom kring post-virala sjukdomar

Ända sedan antiken har läkekonsten känt till att infektioner ibland ger upphov till långdragna och svårgreppbara symptom. Trots att vår förståelse för sjukdomens bakomliggande mekanismer har förbättrats sedan dess upplever dagens patienter ofta stora besvär när det gäller att bli tagna på allvar för liknande symptom.

Läs mer om post-virala sjukdomar

TRE SNABBA OM KLINIKEN

Hur vet jag om Ameliekliniken eventuellt kan hjälpa mig ? 

Vår erfarenhet är att de verktyg vi använder för att diagnosticera patienter med post-viral sjukdom är pålitliga.

Hur blir jag patient?


Du får kontakt med kliniken genom att maila eller ringa till vår sköterska, därefter kommer du få fylla i ett frågeformulär som vår läkare sedan går igenom för att bedöma om, och isåfall, hur vi bäst kan hjälpa dig.

Jag bor inte i Stockholm, kan jag ändå bli patient?


Ja vi tar både emot fysiska och digitala möten efter det första besöket som måste ske på plats. 

VÅR HISTORIA

Från huvudvärk till sängliggande på ett dygn 

Från huvudvärk till sängliggande på ett dygn. Detta är historien om Amelie och starten på Ameliekliniken.

Läs historien bakom Ameliekliniken

Amelie-01.jpg
FÖRSTA STEGET

Vill du komma i kontakt med oss?

Post-virala sjukdomar har varit kända länge, ändå finns ingen fungerande vård. Ameliekliniken vill ändra på det. Du kan komma till oss för utredning om du misstänker att du har en post-viral sjukdom, såsom post-covid, för att eventuellt få behandling. 

 

Kom i kontakt med oss

 

TRÄFFA OSS

Vi som jobbar på Ameliekliniken

Jonas-Axelsson.jpg

Jonas Axelsson

Överläkare och docent

Jonas är grundare av Ameliekliniken och vår Klinikchef. Han är en aktiv forskare och kliniker, med ett specialintresse för post-virala sjukdomar  Han har under sin karriär varit medförfattare på över 100 vetenskapliga rapporter.

​​Läs mer

Mikaela-Andersson.jpg

Mikaela Andersson

Sjuksköterska med vidareutbildning som distriktssköterska

Mikaela tog sin examen i Åbo, Finland 1996. Hon har bott i Sverige sedan 24 år tillbaka. Mikaela har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom avancerad sjukvård i hemmet. Hon ansvarar för klinikens mottagning.

bottom of page