top of page
AMELIEKLINIKEN

Privat vård av paravirala sjukdomar

Utredning, diagnosticering och behandling av paravirala sjukdomar som ME/CFS, fibromyalgi, POTS och post-CoVID syndrom.

Tillfälligt stopp på inskrivning av nya patienter 

Från och med 21 Augusti har Ameliekliniken tillfälligt intagningsstopp av nya patienter då vi ligger på full kapacitet.

För mer information ber vi er att kontakta oss på info@ameliekliniken.se

Vi ber om överseende för längre svarstider. 

Rubrik 2

Amelie-03.jpg
OM SJUKDOMEN

Sjukdomsorsaker och vanliga symptom kring paravirala sjukdomar

Ända sedan antiken har läkekonsten känt till att infektioner ibland ger upphov till långdragna och svårgreppbara symptom. Trots att vår förståelse för sjukdomens bakomliggande mekanismer har förbättrats sedan dess upplever dagens patienter ofta stora besvär när det gäller att bli tagna på allvar för liknande symptom.

Läs mer om paravirala sjukdomar

TRE SNABBA OM KLINIKEN

Hur vet jag om jag passar som patient?

Vår erfarenhet är att de verktyg vi använder för att välja ut patienter med para-viral sjukdom är pålitliga. Dessutom att de flesta patienter är väl insatta i sjukdomen och har redan genomgått omfattande utredningar. Svensk forskning (1) har visat att våra patienter i genomsnitt har fått drygt 20 kroppsliga ett antal psykiatriska diagnoser innan de kommer till oss. De har haft i snitt 90 vårdkontakter i form av utredningar och behandlingar under de senaste 5 åren. Många patienter har också blivit hänvisade av någon som har eller har haft samma symptombild, medan andra har hänvisats till oss av sin ordinarie läkare då denne misstänkt diagnosen.

 

Referenser (1) Front. Neurol. 28 August 2020.

https://doi.org/10.3389/fneur.2020.00828

Hur blir jag patient?


Du får kontakt med kliniken genom att maila eller ringa till vår sköterska, därefter kommer du få fylla i ett frågeformulär som vår läkare sedan går igenom för att bedöma hur vi bäst kan hjälpa dig.

Jag bor inte i Stockholm, kan jag ändå bli patient?


Ja vi tar både emot fysiska och digitala möten.

VÅR HISTORIA

En para-viral sjukdom som så småningom visade sig heta ME/CFS

Från huvudvärk till sängliggande på ett dygn. Detta är historien om Amelie och starten på Ameliekliniken.

Läs historien bakom Ameliekliniken

Amelie-01.jpg
FÖRSTA STEGET

Vill du komma i kontakt med oss?

Neurometabola sjukdomar som fibromyalgi, ME/CFS och POTS har varit kända länge, ändå finns ingen fungerande vård. Ameliekliniken vill ändra på det. Du kan komma till oss för utredning om du misstänker att du har en neurometabol sjukdom, för att få behandling av din redan diagnostiserade sjukdom eller bara för att lära dig mer om neurometabola sjukdomar och vad de innebär för både den drabbade och dennes närstående.

 

Kom i kontakt med oss

 

TRÄFFA OSS

Vi som jobbar på Ameliekliniken

Vi som arbetar här har en lång klinisk erfarenhet, forskningsvana och tillhör landets ledande experter på para-virala syndrom - men framför allt brinner vi för att ta reda på vad som fattas varje enskild patient. Oavsett symptom strävar vi efter att angripa problem med ett biomedicinskt synsätt och - viktigast - en tro på att patientens upplevelse är sann och har en biologisk förklaring.

Jonas-Axelsson.jpg

Jonas Axelsson

Överläkare och docent

Jonas är medgrundare av Kliniken och vår Klinikchef. Han är en aktiv forskare och kliniker, med ett specialintresse för para-virala sjukdomar som ME/CFS, POTS, fibromyalgi och lång-CoVID. Han har under sin karriär varit medförfattare på över 100 vetenskapliga rapporter.

​​Läs mer

Mikaela-Andersson.jpg

Mikaela Andersson

Sjuksköterska med vidareutbildning som distriktssköterska

Mikaela tog sin examen i Åbo, Finland 1996. Hon har bott i Sverige sedan 24 år tillbaka. Mikaela har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom avancerad sjukvård i hemmet. Hon ansvarar för klinikens mottagning och är även delaktig inom forskningen.

me[29]_edited_edited.jpg

Nasren-Hana Jaff 

Senior forskare, affilierad verksamhet 
Postviral Research Stockholm AB 

Nasren-Hana är en neuroimmunolog med hög specialistkompetens inom det terapeutiska området neurodegenerativa metabola och autoimmuna sjukdomar. Med ett Ph.D. i neurovetenskap från universitetet Pierre et Marie curry i Paris och omfattande postdoktoral forskningserfarenhet vid Karolinska institutet, fick hon en biträdande professorstjänst vid Karolinska universitetssjukhuset, institutionen för neurovetenskap. Med över 15 års erfarenhet samt hennes passion för patientcentrerad forskning är hon djupt engagerad i att förstå de intrikata molekylära mekanismerna bakom sjukdomar för att kunna utveckla innovativa behandlingar för patienter.

bottom of page