top of page
AMELIEKLINIKEN

Privat vård av paravirala sjukdomar

Utredning, diagnosticering och behandling av paravirala sjukdomar som ME/CFS, fibromyalgi, POTS och post-CoVID syndrom.

Nu söker vi specialistläkare på hel eller deltid

Till vår öppenvårdsmottagning för postviralt sjuka söker vi nu en färdig specialist inom allmän-, intern-, eller infektionsmedicin, alternativt en specialist inom en organspecifik specialitet. 

Projektanställd forskningssköterska

I samarbete med Uppsala universitet och Familjen Kamprads stiftelse kommer vi under hösten 2023 att starta en klinisk behandlingsstudie.

Som projektanställd forskningssköterska kommer du under 2 år att koordinera studien, den första i sitt slag. Vi önskar därför att du har tidigare erfarenhet av klinisk behandlingsforskning, besitter god social förmåga och är organiserad. 

Vänligen kontakta info@ameliekliniken.se för mer information 

Amelie-03.jpg
OM SJUKDOMEN

Sjukdomsorsaker och vanliga symptom kring paravirala sjukdomar

Ända sedan antiken har läkekonsten känt till att infektioner ibland ger upphov till långdragna och svårgreppbara symptom. Trots att vår förståelse för sjukdomens bakomliggande mekanismer har förbättrats sedan dess upplever dagens patienter ofta stora besvär när det gäller att bli tagna på allvar för liknande symptom.

Läs mer om paravirala sjukdomar

TRE SNABBA OM KLINIKEN

Hur vet jag om jag passar som patient?

Vår erfarenhet är att de verktyg vi använder för att välja ut patienter med para-viral sjukdom är pålitliga. Dessutom att de flesta patienter är väl insatta i sjukdomen och har redan genomgått omfattande utredningar. Svensk forskning (1) har visat att våra patienter i genomsnitt har fått drygt 20 kroppsliga ett antal psykiatriska diagnoser innan de kommer till oss. De har haft i snitt 90 vårdkontakter i form av utredningar och behandlingar under de senaste 5 åren. Många patienter har också blivit hänvisade av någon som har eller har haft samma symptombild, medan andra har hänvisats till oss av sin ordinarie läkare då denne misstänkt diagnosen.

 

Referenser (1) Front. Neurol. 28 August 2020.

https://doi.org/10.3389/fneur.2020.00828

Hur blir jag patient?


Du får kontakt med kliniken genom att maila eller ringa till vår sköterska, därefter kommer du få fylla i ett frågeformulär som vår läkare sedan går igenom för att bedöma hur vi bäst kan hjälpa dig.

Jag bor inte i Stockholm, kan jag ändå bli patient?


Ja vi tar både emot fysiska och digitala möten.

VÅR HISTORIA

En para-viral sjukdom som så småningom visade sig heta ME/CFS

Från huvudvärk till sängliggande på ett dygn. Detta är historien om Amelie och starten på Ameliekliniken.

Läs historien bakom Ameliekliniken

Amelie-01.jpg
FÖRSTA STEGET

Vill du komma i kontakt med oss?

Neurometabola sjukdomar som fibromyalgi, ME/CFS och POTS har varit kända länge, ändå finns ingen fungerande vård. Ameliekliniken vill ändra på det. Du kan komma till oss för utredning om du misstänker att du har en neurometabol sjukdom, för att få behandling av din redan diagnostiserade sjukdom eller bara för att lära dig mer om neurometabola sjukdomar och vad de innebär för både den drabbade och dennes närstående.

 

Kom i kontakt med oss

 

TRÄFFA OSS

Vi som jobbar på Ameliekliniken

Vi som arbetar här har en lång klinisk erfarenhet, forskningsvana och tillhör landets ledande experter på para-virala syndrom - men framför allt brinner vi för att ta reda på vad som fattas varje enskild patient. Oavsett symptom strävar vi efter att angripa problem med ett biomedicinskt synsätt och - viktigast - en tro på att patientens upplevelse är sann och har en biologisk förklaring.

Jonas-Axelsson.jpg

Jonas Axelsson

Överläkare och docent

Jonas är medgrundare av Kliniken och vår Klinikchef. Han är en aktiv forskare och kliniker, med ett specialintresse för para-virala sjukdomar som ME/CFS, POTS, fibromyalgi och lång-CoVID. Han har under sin karriär varit medförfattare på över 100 vetenskapliga rapporter.

​​Läs mer

Mikaela-Andersson.jpg

Mikaela Andersson

Sjuksköterska med vidareutbildning som distriktssköterska

Mikaela tog sin examen i Åbo, Finland 1996. Hon har bott i Sverige sedan 24 år tillbaka. Mikaela har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom avancerad sjukvård i hemmet. Hon ansvarar för klinikens mottagning och är även delaktig inom forskningen.

bottom of page